Ίδρυση και Σκοπός

    

    Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δωδώνης Αμαρουσίου Αττικής "Η ΔΩΔΩΝΗ" ιδρύθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1985 (ημερομηνία αναγνώρισης) από 39 κατοίκους της περιοχής και η ονομασία προέρχεται από την αρχαία Δωδώνη των Ιωαννίνων, αφού η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και η ευρύτερη κατοικήθηκε από Ηπειρώτες.

    Οι 39 κάτοικοι, οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη ήταν οι: Παλαιολόγου Αναστασία, Μανουσίδη Ελισάβετ, Καμαράτου Παναγ., Γιαννακόπουλος Σπύρος, Γιαννιού Μυρτώ, Κασέτα Μάχη, Αλούκου Ελένη, Καλογήρου Μαρία, Γεωργακίλα Ευγενία, Κασέτας Σπυρίδωνας, Γκιζά Αμαλία, Μητσάκης Βασίλης, Μαρτίνης Βασίλης, Τζούλη Αναστασία, Ρούμπος Ιωάννης, Παπαβασιλείου Μαρ., Ρούμπου Νίκη, Τροκάνας Δημήτριος, Παλιούρα Ουρανία, Τρύφων Μεταξ., Περιβόλας Ηλίας, Μαρτίνη Ηλέκτρα, Σπανού Μαρία, Παπαβασιλείου Γεώργιος, Δημητρός Γεώργιος, Φαράσογλου Κωνσταντίνα, Βαβαρέτος Άλκης, Αλευρογιάννης Νικόλαος, Καραμπέτσος Βασίλειος, Φαράσογλου Φίλιππος, Φειδάνη Μαρία, Ρούσης Νικόλαος, Καλογήρου Άννα, Ψυρρής Διονύσιος, Ψυρρής Γεώργιος, Γκώγκος Αναστάσιος, Χουβαρδάς Κωνσταντίνος, Δημόπουλος Αλέξανδρος, Παπαδοπούλου Καλούδα.

    Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής, η προστασία και διεύρυνση του πρασίνου, η αποτροπή της καταχρηστικής δόμησης για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Οικισμού, καθώς και ο εξωραϊσμός της συνοικίας με έργα κοινής ωφέλειας, η ανάπτυξη εκπολιτιστικών, μορφωτικών δραστηριοτήτων, η καλλιέργεια ανθρωπίνων σχέσεων και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και των κατοίκων της Δωδώνης. Τέλος, σκοπό αποτελεί η επαγρύπνηση για τη λειτουργία των κληροδοτημάτων και τη διατήρηση των διαθηκών των ευεργετών της περιοχής.

    Ο Σύλλογος μπορεί να απευθύνεται στους κατοίκους της συγκεκριμένης γειτονιάς, αλλά τα τελευταία χρόνια (από το 2014) δέχεται και ως μέλη του και φίλους του Συλλόγου, οι οποίοι παρόλο που δεν κατοικούν στη συγκεκριμένη περιοχή, θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται.

    Το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1984 αποτέλεσαν οι: Κασέτας Σπυρίδωνας (Πρόεδρος), Τροκάνας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος), Φαράσογλου Κωνσταντίνα (Γραμματέας), Γκιζά Αμαλία (Ταμίας), Μαρτίνη Ηλέκτρα (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων), Γεωργακίλα Ευγενία και Γιαννακόπουλος Σπύρος (Μέλη).

    Το πρώτο επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Μαΐου 1985 αποτέλεσαν οι: Ρούσης Νικόλαος (Πρόεδρος), Βαβαρέτος Άλκης (Αντιπρόεδρος), Φαράσογλου Φίλιππος (Γραμματέας), Μαρτίνης Βασίλειος (Ταμίας), Τροκάνας Δημήτριος (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων), Δημητρός Γεώργιος και Παπαβασιλείου Γεώργιος (Μέλη).