Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Ηλίας Ζορμπαλάς

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μπούρας

Γραμματέας: Δέσποινα Μαυροματάκη

Ταμίας: Αιμιλία Θεοτοκάτου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αργύρης Καρούτζος

Μέλη: Εμμανουήλ Συψάκος

           Χαρίκλεια Γλαβά