Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Ηλίας Ζορμπαλάς

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μπούρας

Γραμματέας: Γιώργος Παλαιολόγος

Ταμίας: Αιμιλία Θεοτοκάτου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σπύρος Οικονόμου

Μέλη: Εμμανουήλ Συψάκος

           Δέσποινα Μαυροματάκη