Διετελέσαντες Πρόεδροι

 

Πρόεδροι στον Σύλλογο από ιδρύσεως έχουν διατελέσει οι:

- Κασέτας Σπυρίδωνας (1984),

- Ρούσης Νικόλαος (1985, 1989),

- Βαβαρέτος Άλκης (1987),

- Παπαβασιλείου Γεώργιος (1991, 1994, 1996),

- Βερροιόπουλος Νικόλαος (2003, 2005, 2009),

- Λιάος Βασίλης (2007),

- Ζορμπαλάς Ηλίας (2014, 2016, 2018).