Διοικητικό Συμβούλιο

2015-05-29 00:37

Πρόεδρος: Ηλίας Ζορμπαλάς

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μπούρας

Γραμματέας: Γεώργιος Παλαιολόγος

Ταμίας: Εμμανουήλ Συψάκος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σπύρος Οικονόμου

Μέλη: Σπύρος Κοντός

         Γεώργιος Σακκάς