Δ.Τ. 7/4/2015 Επιτροπή Διαβούλευσης

2015-04-07 10:00

Μαρούσι, 7 Απριλίου 2015

Δελτίο Τύπου

    Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών, συμμετέχει από φέτος ο Σύλλογος μας.

 

    Στην  πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. Σπύρο Οικονόμου.