Δ.Τ. 5/8/2015 2η & 3η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

2015-08-05 10:00

Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2015
 

    Στη 2η και 3η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Τετάρτη 29 & Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 αντίστοιχα, παρευρέθηκαν και εκπροσώπησαν τον Σύλλογό μας, ο πρόεδρος Ηλίας Ζορμπαλάς και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Σπύρος Οικονόμου.

   

    Στις ως άνω συνεδριάσεις παρουσιάστηκε ο Δημόσιος Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2014, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 και η αρχική πρόταση που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016.

 

    Ο Σύλλογός μας για μία ακόμη φορά εξέθεσε τους προβληματισμούς σχετικά με τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Δωδώνης και επισήμανε την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που η Δημοτική Αρχή έχει εξαγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει στην περιοχή για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.