Ο Σύλλογος

Αρχική

    Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δωδώνης Αμαρουσίου Αττικής "Η ΔΩΔΩΝΗ" ιδρύθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1985 (ημερομηνία αναγνώρισης).     Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής, η προστασία και διεύρυνση του πρασίνου, η αποτροπή της καταχρηστικής δόμησης για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Οικισμού, καθώς και ο εξωραϊσμός της συνοικίας με έργα κοινής ωφέλειας, η ανάπτυξη εκπολιτιστικών, μορφωτικών δραστηριοτήτων, η καλλιέργεια ανθρωπίνων σχέσεων και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και των κατοίκων της Δωδώνης. Τέλος, η επαγρύπνηση για την λειτουργία των κληροδοτημάτων και την διατήρηση των διαθηκών...